Aktieägare

Namn Antal aktier Andel innehav %
Krasse & Co AB 1 068 255 8,1%
JRS Asset Management AB 928 376 7,0%
OKPA AB 777 700 5,9%
Gavia Food Holding AB 770 674 5,8%
Majomi AB 648 524 4,9%
Lars Abrahamson inkl ägande via bolag 574 650 4,3%
Mats H Nilsson 574 650 4,3%
Christian Barnekow 464 183 3,5%
Fastighets AB Vasaström 464 183 3,5%
Nogi Invest AB 464 183 3,5%
Pa de Kaphoe AB 464 183 3,5%
Hans Jacobsson inkl ägande via bolag 441 874 3,3%
Irene Axelsson 338 645 2,6%
Stenudden Fmu AB 270 462 2,0%
Lawhill AB 266 670 2,0%
MA-System AB 247 000 1,9%
Övriga aktieägare 4 487 441 33,9%

Senast uppdaterad 2020-06-15