Aktieägare

Ägare Antal aktier Andel innehav
NordNet Pensionsförsäkring AB 1 576 572 11,9%
Krasse & Co AB 1 443 312 10,9%
JRS Asset Management AB 928 376 7,0%
Per Anders Öberg inkl ägande via bolag 790 700 6,0%
Gavia Food Holding AB 770 674 5,8%
Lars Abrahamson inkl ägande via bolag 574 650 4,3%
Mats H Nilsson 574 650 4,3%
Pa de Kaphoe AB 510 000 3,8%
Fastighets AB Vasaström 464 183 3,5%
Nogi Intressenter AB 464 183 3,5%
Hans Jacobsson inkl ägande via bolag 422 624 3,2%
Majomi AB 406 887 3,1%
Irene Axelsson 338 645 2,6%
Avanza Pension 327 615 2,5%
Christian Barnekow 262 911 2,0%
MA-System AB 247 000 1,9%
Övriga aktieägare 3 148 671 23,8%
TOTALT 13 251 653 100,0%

Senast uppdaterad 2021-06-30