Aktieägare

Ägare Antal aktier Andel innehav
Krasse & Co AB 1 601 576 12,1%
Per Ekstrand inkl ägande via bolag 1 459 342 11,0%
JRS Asset Management AB 928 376 7,0%
Per Anders Öberg inkl ägande via bolag 790 700 6,0%
Gavia Food Holding AB 770 674 5,8%
NordNet Pensionsförsäkring AB 636 974 4,8%
Lars Abrahamson inkl ägande via bolag 574 650 4,3%
Mats H Nilsson 574 650 4,3%
Pa de Kaphoe AB 540 000 4,1%
Fastighets AB Vasaström 464 183 3,5%
Nogi Intressenter AB 464 183 3,5%
Majomi AB 406 887 3,1%
Hans Jacobsson inkl ägande via bolag 358 316 2,7%
Irene Axelsson 338 645 2,6%
MA System AB 247 000 1,9%
Stenudden AB 184 854 1,4%
Övriga aktieägare 2 910 643 22,0%
TOTALT 13 251 653 100,0%

Senast uppdaterad 2022-03-31