Aktieägare

Ägare Antal aktier Andel innehav
Krasse & Co AB 1 651 093 12,5%
Per Ekstrand inkl ägande via bolag 1 444 342 10,9%
JRS Asset Management AB 928 376 7,0%
Per Anders Öberg inkl ägande via bolag 790 700 6,0%
Gavia Food Holding AB 770 674 5,8%
NordNet Pensionsförsäkring AB 665 393 5,0%
Lars Abrahamson inkl ägande via bolag 574 650 4,3%
Mats H Nilsson 574 650 4,3%
Pa de Kaphoe AB 550 000 4,2%
Fastighets AB Vasaström 464 183 3,5%
Nogi Intressenter AB 464 183 3,5%
Majomi AB 406 887 3,1%
Hans Jacobsson inkl ägande via bolag 254 534 1,9%
Irene Axelsson 338 645 2,6%
Avanza Pension 240 069 1,8%
MA System AB 247 000 1,9%
Övriga aktieägare 2 886 274 21,8%
TOTALT 13 251 653 100,0%

Senast uppdaterad 2022-12-31