Aktieägare

Ägare Antal aktier Andel innehav
Per Ekstrand inkl ägande via bolag 2 037 929 15,4%
Krasse & Co AB 1 655 163 12,5%
JRS Asset Management AB 928 376 7,0%
Per Anders Öberg inkl ägande via bolag 806 647 6,1%
Gavia Food Holding AB 790 700 6,0%
Lars Abrahamson inkl ägande via bolag 574 650 4,3%
Mats H Nilsson 574 650 4,3%
Pa de Kaphoe AB 570 000 4,3%
Fastighets AB Vasaström 464 183 3,5%
Nogi Intressenter AB 464 183 3,5%
Majomi AB 406 887 3,1%
Irene Axelsson 338 645 2,6%
Avanza Pension 265 534 2,0%
MA System AB 247 000 1,9%
Hans Jacobsson inkl ägande via bolag 208 306 1,6%
Övriga aktieägare 2 918 800 22,0%
TOTALT 13 251 653 100,0%

Senast uppdaterad 2023-03-31