Investor Relations

Premium Snacks Nordic AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. Premium Snacks fd Rootfruit Scandinavia AB (publ) var tidigare noterat på Spotlight Stock Market mellan åren 2014-2021.
Aktiens namn är Premium Snacks och tickersymbol är (SNX). ISIN-koden är SE0006260865.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,
Telefon: +46 (0)8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se