Investor Relations

Premium Snacks Nordic AB (publ) fd Rootfruit Scandinavia AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market sedan år 2014. Aktiens aktienamn är Premium Snacks och tickersymbol är (SNX). ISIN-koden är SE0006260865.

Spotlight Stock Market (fd Aktietorget) är en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument, vilken upprätthålls av ATS Finans AB. Legalt sett är marknadsplatsen en så kallad handelsplattform. 

Aktieinformation