Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 220 resultat, Sida 17 av 22

Rootfruit: Försäljningen 2016 ökade med 7 procent under juli

För perioden juli 2016 uppgick försäljningen till 3,1 MSEK (2,9 MSEK), vilket är en ökning med 7 procent jämfört med 2015. Ackumulerat för jan-juli 2016 uppgår försäljningen till 18,4 MSEK (16,0) vilket motsvarar en ökning med 15 procent. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Försäljningen 2016 ökade med 22 procent under juni

För perioden juni 2016 uppgick försäljningen till 2,8 MSEK (2,3 MSEK), vilket är en ökning med 22 procent jämfört med 2015. Ackumulerat för jan-juni 2016 uppgår försäljningen till 15,3 MSEK (13,1) vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Emissionen tecknad till 155 procent

Rootfruit Scandinavia AB avslutade i tisdags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 6,5 MSEK tecknats till 10,1 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 155 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent med stöd av teckningsrätter vilket innebär att endast investerare med subsidiär teckningsrätt erhåller tilldelning. Emissionen tillför bolaget drygt 6,5 MSEK före […]

Rootfruit: Idag inleds företrädesemission

Företrädesemission i Rootfruit inleds idag. Emissionen kommer vid fullt tecknande att tillföra bolaget 6,5 mkr före emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 350 000 kronor. Emissionen genomförs i syfte att bygga ut tillverkningskapaciteten med ytterligare en tillverkningslina samt att ge möjlighet till ökade marknadssatsningar i Danmark, Finland och Norge. Läs vidare här

Rootfruit: Lanseras på Stockmann i Finland

Rootfruit lanseras med 3 smaker på Stockmann i Finland from v. 26. Stockmann har total 9 varuhus, varav Rootfruit initialt lanseras på de 6 varuhusen i Finland. Möjlighet finns därmed att utvidga samarbetet till att även gälla Stockmanns varuhus i Baltikum och Ryssland samt i Stockmanns nätbutik om samarbetet faller väl ut. Lanseringen genomförs av […]

Rootfruit: Försäljningen 2016 ökade med 26% under maj

För perioden maj 2016 uppgick försäljningen till 2,9 MSEK (2,3 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 26%. Ackumulerat för jan-maj 2016 uppgår nettoomsättningen till 12,6 MSEK (10,9 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 16%. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Tillförs 0,5 MSEK genom aktieteckning

Rootfruit Scandinavia AB ökar aktiekapitalet med 24.000 SEK genom inlösen av teckningsoptioner. Efter ökningen uppgår aktiekapitalet till 1.049.900 SEK och antalet utestående aktier till totalt 5.249.500 aktier. Bolaget tillförs 528.000 SEK genom aktieteckningen. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Försäljningen 2016 ökade med 15% under april

För perioden april 2016 uppgick försäljningen till 2,3 MSEK (2 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 15%. Ackumulerat för jan-april 2016 uppgår nettoomsättningen till 9,7 MSEK (8,6 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Läs pressmeddelandet här

Rootfruit: Kvartalsrapport 2016-01-01 – 2016-03-31

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2016 Läs vidare här

Rootfruit: Försäljningen 2016 ökade med 5% under mars

För perioden mars 2016 uppgick försäljningen till 2,7 MSEK (2,6 mSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 5%. Ackumulerat för jan-mars 2016 uppgår nettoomsättningen till 7,5 MSEK (6,6 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 14%. Läs pressmeddelandet här