VD och Organisation

Inom koncernen Premiums Snacks Nordic AB ingår fyra bolag inklusive moderbolaget Premium Snacks Nordic AB.

Moderbolaget Premium Snacks Nordic AB säljer och distribuerar produkter under varumärket Gårdschips. Exotic Snacks AB importerar, utvecklar, säljer och distribuerar produkterna under varumärket Exotic Snacks AB. Exotic Snacks OY säljer och distribuerar koncernens varumärken på den finska marknaden. Premium Snacks Nordic Production AB utvecklar och tillverkar produkter under varumärket Gårdschips.

Koncernstruktur

Organisation

Premium Snacks Nordic ABs koncernchef utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer. Direktrapporterande funktioner utgörs av sälj, marknad, inköp och logistik, produktion, och ekonomi.

I koncernen arbetar ca 70 medarbetare. Antalet kvinnor uppgår till 54%. Antalet män 46%.

VD

Anna Wallin Krasse

VD

email: anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com

Premium Snacks Nordic AB (fd Rootfruit Scandinavia AB)
Premium Snacks Nordic Production AB
Exotic Snacks AB
Exotic Snacks Oy

Försäljning

Henrik Elfwing

Kommersiell Direktör

Marknad

Marie Eklund

Marknadschef

Ekonomi

Jan Alestam

CFO

Produktion

Hanna Åhsberg

Platschef SNX Production AB

Logistik

Michael Nyström

Operations Manager Exotic Snacks AB