Apportemissionen som var en del i Rootfruit Scandinavia AB:s finansiering av förvärvet i Exotic Snacks AB är nu registrerad på Bolagsverket. Totalt uppgick köpeskillingen för Exotic Snack till 60 MSEK varav 20 MSEK erlagts kontant och resterande 40 MSEK genom den nu registrerade apportemissionen, vilket innebär att de tidigare ägarna av Exotic Snacks erhållit en sammanlagd ägarandel om cirka 39 procent av såväl kapital som röster i Rootfruit.

Klicka här för mer information