Pressmeddelanden

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 213 resultat, Sida 1 av 22

Premium Snacks Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 2022

Bra tillväxt i kvartalet för Gårdschips vilket driver den totala tillväxten Fjärde kvartalet oktober – december 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5% till 83,3 MSEK jämfört med 79 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen minskade till 36,7 % (41,0%). Rörelseresultatet före avskrivningar ökade 35,8 % till 2,5 MSEK (1,8 MSEK). Resultat före skatt uppgick till […]

Premium Snacks Nordic AB (publ): Gårdschips utökar produktionskapacitet för att möta ökad efterfrågan

Gårdschips fortsätter sin tillväxtresa och som ett led i att kunna växa vidare inom Premiumchipssegmentet har bolaget investerat i en ny fritös och ökad tillverkningskapacitet.   Den nya produktionslinan planeras vara i full drift under första kvartalet 2023. Arbetet med installation pågår för fullt i Laholm. ”Vårt kapacitetstak är nått och behovet av att ytterligare […]

Premium Snacks Nordic AB (publ): Äntligen cashewnötter med smak av Brynt smör & Havssalt från Exotic Snacks

Flertalet goda nyheter från Exotic Snacks och det nya året inleds bland annat med en innovativ och trendig smak – Cashew med smak av Brynt smör & Havssalt.   Exotic Snacks har följt utvecklingen av cashewnötter och såg tidigt den ökande trenden för i Sverige äter vi cashewnötter som aldrig förr. Företaget har haft en […]

Premium Snacks Nordic AB (publ): Somrigt, syrligt, salt och gott från Gårdschips

Nu lanseras vårens och sommarens Limited Edition från Gårdschips. Denna gång med en spännande smakkombination av Mozzarella och Balsamico. Dessutom utökas sortimentet med Gårdships Havssalt, räfflade chips.     Gårdschips fortsätter att utveckla segmentet premiumchips och lyfter smakupplevelsen ytterligare med två nya smaker, Gårdschips Mozzarella Balsamico – Limited Edition och Gårdships Havssalt räfflade. Lansering i […]

Premium Snacks Nordic (publ) Delårsrapport kvartal 3

Koncernen är återigen tillbaka i en lönsam tillväxtfas och räknar med en fortsatt förbättring i kvartal 4. Tredje kvartalet juli – september 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 2,4 % till 84 MSEK jämfört med 82 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen minskade till 39,6 % (43,1 %). ​​​​​​​Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 5,0 MSEK (6,0 […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2022

Koncernen växer något drivet av god tillväxt för Gårdschips, men resultatet tyngs tillfälligt av snabba kostnadsökningar på insatsvaror och energi som under kvartal två inte kompenserats av högre utpriser till kund Andra kvartalet april – juni 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 85,9 MSEK jämfört med 84,8 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen […]

Premium Snacks Nordic AB (publ): Favorit i repris – Gårdschips lanserar Brynt smör & Kantarell Limited Edition

Sensommaren inleds med en tillfällig God nyhet som kommer att finnas i butikshyllorna fr.o.m. den här veckan och fram till årsskiftet. Storsäljaren från förra året är tillbaka så passa på att njuta medan den finns.   Gårdschips Brynt smör & Kantarell såldes i en begränsad upplaga under förra året, i utvalda butiker över hela landet. […]

Premium Snacks Nordic AB (publ): Ledande befattningshavare i Premium Snacks Nordic AB förvärvar teckningsoptioner

VD och finanschef i Premium Snacks Nordic AB (”Bolaget”) förvärvar 350 000 teckningsoptioner i det nyligen beslutade incitamentsprogrammet 2022/25.  På årsstämman den 8 juni 2022 beslutades om ett incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till dotterbolaget Exotic Snacks AB för vidareöverlåtelse till marknadsvärde till ledande befattningshavare inom Bolaget. Varje teckningsoption kan utnyttjas för teckning av en […]

Premium Snacks Nordic AB (publ): Gårdschips lanserar räfflade chips – förlanseras hos Hemmakväll

Gårdschips fortsätter att utveckla segmentet premiumchips och lyfter smakupplevelsen ytterligare med två nya räfflade nyheter. Lanseras i två smaker, Jalapeño och Backyard BBQ. Det blir både nytt och hett!   Redan den 22/6 går det att bege sig till Hemmakväll-butikerna om man är nyfiken på de heta nyheterna från Gårdschips, Jalapeño och Backyard BBQ. Lanseringen […]

Premium Snacks Nordic AB: Kommuniké från årsstämma 2022 i Premium Snacks Nordic AB (publ)

Magnus Agervald valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 4 159 485 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 31% av rösterna. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag innebärande att de till […]