VD har ordet

Utdrag från senaste finansiella rapport

Delårsrapport kvartal 1 2022 – VD ord

 

Försörjningsproblem och kriget i Ukraina drabbar försäljningen. Underliggande efterfrågan bedöms ändå som relativt god. Bruttomarginalen hämmas av kostnadsökningar där det blir en fördröjning innan vi får ut dessa mot våra kunder.

Premium Snacks totala försäljning i första kvartalet 2022 uppgick till ca 71 MSEK vilket var en minskning på 7 % jämfört med föregående år. Kvartalet är drabbat av osäkerhet på grund av kriget i Ukraina, och försörjningsproblem inom Exotic Snacks påsförpackat.

Exotic Snacks lösviktskoncept redovisar ett tapp i kvartalet jämfört med föregående år. Det finns fortsatt en stor potential för lösvikten, när vi kommer tillbaka till de försäljningsnivåer per butik som rådde före pandemin. Under kvartalet har vi förlängt avtalet med ICA Maxi Väst, vilket är glädjande.

Inom de strategiska produktsegmenten förpackat under varumärkena Exotic Snacks och Gårdschips har Gårdschips i kvartalet precis som under föregående kvartal haft en fantastisk utveckling. Gårdschips växer med 15 % i kvartalet, och vi bedömer att det är mer än snacksmarknaden i stort.

Det förpackade sortimentet under Exotic Snacks har haft ett tufft kvartal på grund av problem med försörjning av förpackningsmaterial. Detta skrev jag om även i föregående kvartals VD-ord. Vi har haft brist på påsar att förpacka våra varor i. Det har varit en generell brist på viss typ av förpackningsfilm i marknaden. Vår bedömning är att utan denna brist hade vi sett en tillväxt inom segmentet. Inom förpackat har vi också en del nyheter och ny förpackningsdesign som lanseras i början av 2022. Detta gör att vi ser positivt på möjligheterna framöver.

Exporten har gått starkt under kvartalet med en tillväxt om 16 % drivet av Gårdschips försäljning. Precis som i Sverige har Exotic Snacks lösviktsförsäljning i Finland haft ett svagare kvartal än väntat. Försäljningen på gränshandeln mot Norge har tagit fart och låg över förväntade nivåer.

Gårdschips fortsätter tillväxtresan. Utmaningar med varuförsörjning i början av 2022

Gårdchips försäljning av premiumchips har varit det stora utropstecknet i kvartalet. Den goda tillväxten har fortsatt i Sverige kombinerat med en bra utveckling på exportmarknader. Nyhetslanseringar har bidragit positivt. Det är kul att se att flera av våra nya smaker redan har fått en substantiell försäljning.

Exotic Snacks förpackade sortiment har minskat försäljningen under kvartalet. Flera nyheter skulle lanseras i början av 2022, men på grund av brist på förpackningsmaterial har flera lanseringar skjutits på och inte skett förrän i början på andra kvartalet. I skrivande stund har de största problemen med förpackningsmaterial hanterats, men vi är fortfarande inte tillbaka på den försörjningsgrad vi hade i slutet av 2021.

Fortfarande finns en förhoppning om en successiv återhämtning för Exotic Snacks lösviktsförsäljning. Förhoppningen baseras på att restriktioner släpptes i februari och att kundströmmarna successivt börjar återgå till situationen före covid. Detta innebär en högre trafik i butik och mer frekventa inköp vilket är viktigt för ett segment som i hög grad styrs av impulsköp och ett högt kampanjtryck. För att ytterligare hjälpa denna återhämtning på traven planerar vi för fler kampanjer på lösvikt, för att stimulera konsumenten att hitta tillbaka till kategorin.

Rörelseresultatet är påverkat av kostnadsökningar i kvartalet. Åtgärder är startade vilka förväntas ha full effekt i andra kvartalet 2022

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick i kvartalet till -1,1 Mkr (2,7 Mkr).

Bruttomarginalen under första kvartalet uppgick till 39,5 % jämfört med 41,5 % samma period föregående år.

Under kvartalet har prisökningar på råmaterial, förpackningsmaterial, transporter och energi påverkat bruttomarginalen negativt. Dessa ökade kostnader har resulterat i prishöjningar på Premium Snacks sortiment. Men dessa prisökningar slår igenom med en viss fördröjning vilket gör att bruttomarginalen påverkas negativt. Bruttomarginalen påverkas även av valutarörelser. Dessa rörelser är det också en viss fördröjning på innan priserna justeras mot kund, men det går ofta fortare att få igenom dessa än prisökningar på insatsvaror.

Koncernens rörelsekostnader i första kvartalet var något högre än motsvarande period 2021. Detta är främst relaterat till högre kostnader för utfrakter. Ett åtgärdsprogram har sjösatts för sänka kostnaderna vilket förväntas ge full effekt i andra kvartalet 2022.

 

Henrik Strinning ny VD från 7 juni 2022

Henrik Strinning är utsedd till ny VD på Premium Snacks Nordic AB. Han tillträder 7 juni. Henrik har en gedigen bakgrund från dagligvaruhandeln och HoReCa. Vi hyser alla mycket stor tilltro till honom som ledare, och ser fram emot att få arbeta tillsammans med honom.

Jag är stolt över organisationen inom Premium Snacks! Det är en kompetent och dedikerad organisation. Vi brinner för vårt arbete, för våra kunder och de produkter vi arbetar med. Många gånger har vi utmaningar i vardagen, som varuförsörjning, fluktuerande råvarupriser och ökade krav på en hållbar verksamhet. Med engagerade och kompetenta kollegor blir det både roligare och lättare att möta dessa utmaningar!

Jag vill också passa på att tacka för min tid som t f VD och för allt stöd jag fått från vår mycket dedikerade och kompetenta organisation, samt även önska vår nye VD Henrik lycka till!

Magnus Agervald, t f VD
2022-05-18