VD har ordet

Utdrag från senaste finansiella rapport

Delårsrapport kvartal 1 2023 – VD ord

Stark inledning av året i en marknad där svenska konsumenter tenderar söka sig till billigare produkter, egna märkesvaror och ”klipp”. Det gäller att vara lyhörd för konsumenternas önskemål och anpassa produktportföljen därefter. Den starka förankringen i butiksledet samt förmågan till anpassning är några av Premium Snacks styrkor.

Året har börjat betydligt bättre än föregående år och även bättre än förväntat. Marknaden för snacks är fortfarande relativt stark i svensk dagligvaruhandel (DVH), även om vi ser ett tydligt skift från dyrare nötter som cashew, till billigare som jordnötter samt från premiumchips till standardchips. För första gången på mycket länge växer standardchips mer än premiumchips, men båda segmenten växer. Med vissa justeringar av produktutbudet inom nötter och ökande marknadsandelar inom premiumchips ser vi framöver en solid tillväxt inom Premium Snacks båda produktgrupper under 2023.

 

Under första kvartalet växte Premium Snacks försäljning med 17,1% till 83,0 MSEK där lösviktsförsäljningen växte med hela 18,9%. Bolaget uppvisar en stark volymtillväxt inom nötter mot föregående år, vilket även gäller chips till DVH, drivet av att Gårdschips tar marknadsandelar inom premiumchips. Gårdschips har dessutom under kvartalet lyckats förbättra listningarna inom svensk detaljhandel, vilket förväntas ge ökad försäljning under andra halvåret. Discount-marknaden och exporten inom chips var tillfälligt något svagare då olönsamma affärer fasats ut. Det finns goda förutsättningar för fortsatt robust tillväxt under hela 2023, men med den avtagande inflation som vi upplever just nu kommer tillväxten bli lägre.

Bruttomarginalen var något lägre i kvartalet 38,3% (-1,2%), mot föregående år på grund av utförsäljningar av dyra produkter som sålt sämre än planerat 2023, samt kronans försvagning, men utfallet innebär en förbättring mot 2022 helår. Dyra råvarukontrakt från 2022 spillde också över till 2023 på grund av lägre volymer, men dessa har arbetats av under första kvartalet.

 

Rörelsekostnaderna har hållits nere på ett bra sätt, trots kraftig inflation, och minskar mot föregående år, trots volymökningen och kostnader för investeringar i chipsfabriken i Laholm. Premium Snacks har med dagens kostnadsnivå utmärkta möjligheter att kapitalisera på de ökade volymerna.

Under kvartal 1 ökade rörelsemarginalen med 4,9% enheter mot föregående år med resultat före avskrivningar på 2,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3%. Detta är fortfarande en alldeles för låg marginal och långt under företagets finansiella mål om 8%, men i ljuset av föregående år, samt givet att kvartalet är säsongsmässigt svagt är detta en acceptabel start på året.

 

Under andra kvartalet slutförs investeringar i en packlina för nötter i Länna och de sista investeringarna i Gårdschips i Laholm vilka både ökar kapaciteten och minskar kostnaderna under andra halvåret. Med fortsatt positiv volymutveckling ser slutet av året riktigt bra ut, även med dagens valutakurser.

 

Ett stort tack till alla våra medarbetare som bidragit till en fantastisk vändning av företaget under de gångna tre kvartalen!

Henrik Strinning, VD
Huddinge maj 2023