Bolagsstämma

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 38 resultat, Sida 1 av 4

Kallelse till årsstämma 2024 i Premium Snacks Nordic AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2023 Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma

Kallelse till årsstämma 2022 i Premium Snacks Nordic AB (publ)

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum: 8 juni 2022 Tid: 11:00. Lokalen öppnas för registrering kl 10:45. Registrering måste ha skett före kl 11:00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Premium Snacks kontor, Speditionsvägen 36, 14250 Skogås Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta […]

Premium Snacks Nordic: Rättelse Kallelse till Årsstämma 2021

I den tidigare versionen av detta pressmeddelande fanns kallelsen endast bilagd som PDF i denna version framgår kallelsen i sin helhet i pressmeddelandet. Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum:              25 maj 2021 Tid:                      Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart ska hållas […]

Premium Snacks Nordic: Kallelse till årsstämma 2021

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum:      25 maj 2021 Tid:            Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart ska hållas genom ett poströstningsförfarande, enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning. Detta innebär att stämman ska genomföras utan […]

Rootfruit: Kommuniké från extra Bolagsstämma 2020-10-12

Lars O. Abrahamson valdes till ordförande att leda bolagsstämman. Vid stämman var 3 621 035 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 27% av rösterna. Beslut om ny bolagsordning med ändring av bolagets firma till Premium Snacks Nordic AB (publ). Bolagsstämman bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe […]

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma 2020-10-12 Rättelse: Datum för förvaltarregistrerade aktier är den 2 oktober och sista anmälningsdag till extra bolagsstämma den 5 oktober 2020.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-10-12 RÄTTELSE: DATUM FÖR FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER ÄR DEN 2 OKTOBER OCH SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 5 OKTOBER 2020. STYRELSEN I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL), 556717-1185, KALLAR HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. DATUM: 12 OKTOBER 2020 Tid: 1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445. Registrering måste ha skett före kl 1500 […]

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma – Rättelse

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-10-12 RÄTTELSE: DATUM FÖR FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER ÄR DEN 2 OKTOBER 2020. STYRELSEN I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL), 556717-1185, KALLAR HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. DATUM: 12 OKTOBER 2020 Tid: 1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445. Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Exotic […]

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma 2020-10-12

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: 12 oktober 2020 Tid: 1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445. Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Exotic Snacks ABs huvudkontor, Speditionsvägen 36 i Skogås. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar […]

Rootfruit Scandinavia: Kommuniké från årsstämma 2020-06-15

Rootfruit Scandinavia: Kommuniké från årsstämma 2020-06-15• Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman.• Vid stämman var 5 411 275 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 41% av rösterna.• Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamötersamt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.• Stämman beslutade att disponera resultatet […]