Bolagsstämma

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 34 resultat, Sida 1 av 4

Premium Snacks Nordic: Bolagsstämma 2021

Bolagsstämma 2021 äger rum 2021-05-25.

Rootfruit: Kommuniké från extra Bolagsstämma 2020-10-12

Lars O. Abrahamson valdes till ordförande att leda bolagsstämman. Vid stämman var 3 621 035 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 27% av rösterna. Beslut om ny bolagsordning med ändring av bolagets firma till Premium Snacks Nordic AB (publ). Bolagsstämman bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe […]

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma 2020-10-12 Rättelse: Datum för förvaltarregistrerade aktier är den 2 oktober och sista anmälningsdag till extra bolagsstämma den 5 oktober 2020.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-10-12 RÄTTELSE: DATUM FÖR FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER ÄR DEN 2 OKTOBER OCH SISTA ANMÄLNINGSDAG TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 5 OKTOBER 2020. STYRELSEN I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL), 556717-1185, KALLAR HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. DATUM: 12 OKTOBER 2020 Tid: 1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445. Registrering måste ha skett före kl 1500 […]

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma – Rättelse

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020-10-12 RÄTTELSE: DATUM FÖR FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER ÄR DEN 2 OKTOBER 2020. STYRELSEN I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL), 556717-1185, KALLAR HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. DATUM: 12 OKTOBER 2020 Tid: 1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445. Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Exotic […]

Rootfruit: Kallelse till extra bolagsstämma 2020-10-12

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: 12 oktober 2020 Tid: 1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445. Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Exotic Snacks ABs huvudkontor, Speditionsvägen 36 i Skogås. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar […]

Rootfruit Scandinavia: Kommuniké från årsstämma 2020-06-15

Rootfruit Scandinavia: Kommuniké från årsstämma 2020-06-15• Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman.• Vid stämman var 5 411 275 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 41% av rösterna.• Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamötersamt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.• Stämman beslutade att disponera resultatet […]

Rootfruit: Kallelse till årsstämma 2020

Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum:        15 juni 2020 Tid:                1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445.  Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats:            Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm. Klicka här för mer information

Rootfruit: Fullmaktsformulär årsstämma 2020

Läs mer

Rootfruit flyttar fram årsstämman

Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruset har Rootfruit Scandinavia AB styrelse beslutat att flytta fram årsstämman till den 15:e juni. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 18:e maj. Styrelsen har av samma anledning skjutit på datum för publicering av årsredovisning och delårsrapport för första kvartalet 2020. Nya gällande datum […]

Rootfruit: Kommuniké från årsstämma 2019-05-24

Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 5 720 287 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av 43% av rösterna. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Klicka här för mer information