VD och Organisation

Inom koncernen Premiums Snacks Nordic AB ingår fyra bolag inklusive moderbolaget Premium Snacks Nordic AB.

Moderbolaget Premium Snacks Nordic AB säljer och distribuerar produkter under varumärket Gårdschips. Exotic Snacks AB importerar, utvecklar, säljer och distribuerar produkterna under varumärket Exotic Snacks AB. Exotic Snacks OY säljer och distribuerar koncernens varumärken på den finska marknaden. Premium Snacks Nordic Production AB utvecklar och tillverkar produkter under varumärket Gårdschips.

Koncernstruktur

Organisation

Premium Snacks Nordic ABs koncernchef utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer. Direktrapporterande funktioner utgörs av sälj, marknad, inköp och logistik, produktion, och ekonomi.

I koncernen arbetar ca 70 medarbetare. Antalet kvinnor uppgår till 58%. Antalet män 42%.

VD

Henrik Strinning

Verkställande Direktör

Född 1973. Verkställande Direktör. Ledande befattningshavare sedan 2022.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från KTH, Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Andra pågående uppdrag: Inga andra pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Compass Group AB, VD Saba Blommor AB, General Manager Picard Sweden AB, medgrundare av Paradiset samt Försäljningschef Coop Sverige AB.

Innehav: 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/25.

Ekonomi

Peter Näslund Svartling

CFO

Född 1973. CFO. Ledande befattningshavare sedan 2022.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen vid Umeå Universitet.

Andra pågående uppdrag: Inga andra pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga andra uppdrag de senaste fem åren. Kommer närmast från Systembolaget AB och har arbetat inom dryckesbranschen >20 år.

Innehav: 50 000 teckningsoptioner av serie 2022/25.

Operations

Michael Nyström

Operations Manager Exotic Snacks AB

Född 1985. Operations Manager. Ledande befattningshavare sedan 2018.

Utbildning: Filosofie magisterexamen (fil. mag.) från Linnéuniversitetet.

Andra pågående uppdrag: Inga andra pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga andra uppdrag de senaste fem åren.

Innehav: 39 000 teckningsoptioner av serie 2021/24.