VD och Organisation

Inom koncernen Premiums Snacks Nordic AB ingår fyra bolag inklusive moderbolaget Premium Snacks Nordic AB.

Moderbolaget Premium Snacks Nordic AB säljer och distribuerar produkter under varumärket Gårdschips. Exotic Snacks AB importerar, utvecklar, säljer och distribuerar produkterna under varumärket Exotic Snacks AB. Exotic Snacks OY säljer och distribuerar koncernens varumärken på den finska marknaden. Premium Snacks Nordic Production AB utvecklar och tillverkar produkter under varumärket Gårdschips.

Koncernstruktur

Organisation

Premium Snacks Nordic ABs koncernchef utses av styrelsen och ansvarar för den dagliga verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer. Direktrapporterande funktioner utgörs av sälj, marknad, inköp och logistik, produktion, och ekonomi.

I koncernen arbetar ca 70 medarbetare. Antalet kvinnor uppgår till 54%. Antalet män 46%.

VD

Magnus Agervald

Tillförordnad Verkställande Direktör

Född 1975. Styrelseledamot och t.f verkställande direktör sedan 2021.
Magnus Agervald har över 15 års erfarenhet av handel inom olika segment. Han har tidigare varit VD på Byggmax, Ratos och Webhallen. Idag agerar Magnus som senior rådgivare och styrelseleda- mot. Idag har han uppdrag som styrelseordförande i Yaytrade, Nordomatic, Hjältevadshus, Alfort & Cronholm och Flaivy Nation.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från KTH, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och styrelseutbildning.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Alfort & Cronholm, Hjältevadshus AB, Alfort & Co AB, Flaivy Nation AB, Ytade Group AB (publ) och Building Automation Nordic AB. Styrelseledamot i YPO Service AB, AGE Advisory AB, Boet Bostad Holding AB (publ), Panprices AB, Panprices AB samt Boet Bostad AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direktör och styrelseordförande i BYGGmax Fastighetsutveckling AB, BYGGmax Fastighets Holding AB, BYGGMax Fastighetsutveckling 6 AB, BYGGmax International Purchasin AB, BYGGmax Fastighetsutveckling 8 AB samt BYGGmax Fastighetsutveckling 9 AB. Styrelseordförande i Sophin Holding AB, Ratos Fastig- hets Aktiebolag, Ratos Service AB, Spin International AB, Haendig AB, Sten & Hägg AB, BYGGmax AB, BYGGMax fastighets- utveckling 7 AB, Svea Distribution AB, Buildor AB och Skånska Byggvaror Group AB. Vice styrelseordförande i FH Gruppen AS samt styrelseledamot i Home24 AS. Styrelsesuppleant i AGE Adisory AB och Gudrun Sjödén Design Aktiebolag. Extern verkställande direktör i Webhallen Sverige AB, Ratos AB och Byggmax Group AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare respektive Bolagets större aktieägare.
Innehav: Köpoptioner avseende 250 000 aktier i Bolaget (indirekt genom AGE Advisory AB).

Försäljning

Henrik Elfwing

Kommersiell Direktör

Född 1974. Kommersiell Direktör. Ledande befattningshavare sedan 2021.

Utbildning: Marknadsekonomi DIHM från IHM Business School.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Elfwing Sales & Management AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Extern verkställande direktör i BUBS GODIS Aktiebolag samt styrelseledamot i ekonomiska föreningen Svensk Choklad-, Konfektyr- och Kexfabrikantför- eningen u.p.a.

Innehav: 39 000 teckningsoptioner av serie 2021/24.

Marknad

Marie Eklund

Marknadschef

Född 1969. Marknadschef. Ledande befattningshavare sedan 2020.
Utbildning: Diplomering marknadsföring från IHM Business School.  

Andra pågående uppdrag: Inga andra pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Profit Sales Sweden AB och Burgerbo- laget Stockholm AB. Marknadschef i Fontana Food AB och Valio Sverige AB.

Innehav: 39 000 teckningsoptioner av serie 2021/24.

Ekonomi

Jan Alestam

CFO

Född 1954. CFO. Ledande befattningshavare sedan 2011.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Andra pågående uppdrag: Inga andra pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga andra uppdrag de senaste fem åren.

Innehav: 1 000 aktier samt 39 000 teckningsoptioner av serie 2021/24.

Operations

Michael Nyström

Operations Manager Exotic Snacks AB

Född 1985. Operations Manager. Ledande befattningshavare sedan 2018.

Utbildning: Filosofie magisterexamen (fil. mag.) från Linnéuniversitetet.

Andra pågående uppdrag: Inga andra pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga andra uppdrag de senaste fem åren.

Innehav: 39 000 teckningsoptioner av serie 2021/24.