Premium Snacks Nordic AB

Premium Snacks Nordic AB köper och förädlar högkvalitativa råvaror från jordens alla hörn och förvandlar dessa till snacks. I en egen fabrik i Laholm samt inköpt produktionskapacitet förädlas cirka 3500 ton produkter. Huvudkontor ligger i Stockholm.

Bolagets varumärken har en etablerad och stark position inom premiumsnacks på verksamhetens huvudmarknader. En fortsatt förstärkning av denna i kombination med selektiv etablering på nya marknader är i fokus.

Segmentet njutningsprodukter med hälsoprofil ökar och där finns potential till fortsatt stark organisk tillväxt för bolaget. I framtiden kan kompletterande förvärv bli aktuella om de bidrar och stärker positionen inom premiumsnacks.

Vision

Koncernens vision lyder ”Ledande snacksleverantör i Norden, inom smak, kvalitet, produktinnovation och hälsosammare njutning."

Affärsidé

Premium Snacks Nordic affärsidé är att med våra premiumvarumärken inom snackskategorin överraska, inspirera och bryta ny mark genom kontinuerlig innovativ produktutveckling.

Strategi

Koncernens fokus är organisk tillväxt. Ta marknadsandelar på befintliga marknader och kanaler genom ökad försäljning och distribution. Tillväxt ska också komma genom systematisk bearbetning av selekterade kunder på nya marknader. Värdeskapande produktutveckling i kombination med en effektiv sälj och marknadsbearbetning samt produktion är avgörande för tillväxt och lönsamhet.

Verksamhet

Premium Snacks Nordic AB (publ) , f.d. Rootfruit Scandinavia AB (publ) är moderbolag i en koncern som genom de varumärken man äger erbjuder konsumenter produkter inom kategorin snacks.

Dotterbolaget SNX Production AB utvecklar, tillverkar och säljer genom moderbolaget produkter av hög kvalitet under varumärket Gårdschips.

Dotterbolaget Exotic Snacks AB är marknadsledande inom natursnacks på den svenska marknaden, importerar, utvecklar och säljer natursnacks inom ramen för det egna lösviktskonceptet eller i förpackat under varumärket Exotic Snacks.

Produkter och varumärken

Inom koncernen finns idag två varumärken, Exotic Snacks och Gårdschips som var för sig har ett bredd produktutbud inom ramen för olika koncept.  Båda varumärken är idag starka på sina huvudmarknader och tillfredsställer många konsumenters behov som önskar njutningsprodukter inom snacks eller önskar produkter inom hälsa och välbefinnande.

Varumärkenas produktutbud utvecklas hela tiden genom egen produktutveckling för att möta trender, skapa innovation, introducera nya spännande smaker, innehålla relevanta ingredienser och alltid vara aktuella. Varumärkena utvecklas också genom det sätt de kommuniceras och var de marknadsförs.

Snacks är relativt okänsligt för konjunktursvängningar och är en av de mest impulsdrivna varugrupperna i dagligvaruhandeln. Konsumtionsmönster och smakpreferenser varierar mellan olika marknader.

Marknad och försäljning

Försäljning sker genom en multikanalsstrategi som innebär att bolagets varumärken säljs och marknadsförs mot flera kanaler inom livsmedelshandeln; dagligvaruhandeln, servicehandeln och Horeca. Svensk dagligvarumarknad är huvudmarknad men varumärkena finns representerade i Norden samt i flera länder i norra Europa. I Sverige liksom i Finland har verksamheten en egen försäljnings- och distributionsorganisation med goda kundrelationer och ett stort kategorikunnande. På övriga exportmarknaden arbetar verksamheten antingen med egen säljorganisation eller genom externa distributörer.

Produktion

Koncernen har egen tillverkning i Laholm i den legala enheten SNX Production AB. Där produceras potatischips med potatis från lokala odlare och med svensk rapsolja. Sedan 2019 produceras även bl.a. lins- och quinoachips i fabriken. Fabriken är BRC-certifierad och även certifierad för att bedriva ekologisk produktion.

Inköp och import

Genom Exotic Snacks AB har koncernen stor kunskap inom inköp. Tillgång och marknadsprissättning på råvaror är beroende av yttre faktorer som väders påverkan på skördar. Import av råvaror och andra tillsatsvaror sker i utländsk valuta och därmed påverkar även pris av utvecklingen av den svenska kronan. Kvalitet är i fokus och samarbeten sker med noggrant utvalda leverantörer som arbetar enligt produktsäkerhets- och kvalitetsledningssystem eller motsvarande. Exotic Snacks AB är associerade till flera organisationer, bl a RSPO och Rainforest Alliance för att bidra till bättre förhållanden för odlare samt till hållbarare råvaruförsörjning.

Fakta om Premium Snacks Nordic AB

Översikt
Premium
Snacks
Nordic

Grundat

2009

Vision

Ledande snacksleverantör i Norden inom smak, kvalitet, produktionsinnovation och hälsosammare njutning.

År 2022
Nettoomsättning

324

MSEK

Antal medarbetare

70

57% kvinnor
43% män

Försäljning
>6
Länder