Aktien

Premium Snacks Nordic AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. Premium Snacks fd Rootfruit Scandinavia AB (publ) var tidigare noterat på Spotlight Stock Market mellan åren 2014-2021.