Styrelse

ANNA WALLIN KRASSE

Styrelseordförande

Anna Wallin Krasse är styrelseordförande sedan 2024.

Anna Wallin Krasse har erfarenhet från ledande befattningar i ett flertal branscher och var under flera år VD för Premium Snacks Nordic AB och Exotic Snacks AB. Hon har tidigare arbetat inom Lernia koncernen, bl.a. som tf. Divisionschef för Vuxenutbildning och som VD för Lernia College AB. Anna har även arbetat inom ICA koncernen i olika befattningar. Hon var bland annat Affärsutvecklingschef på food service företaget Menigo. Anna är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och inledde sin karriär som managementkonsult på McKinsey&Co. Övriga uppdrag: Rådgivare och partner Krasse &Co, Vice ordförande Arbetsförmedlingen, Ledamot Grosshandelssocieteten inom Stockholms Borgerskap.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men inte till Bolagets större aktieägare.

PETER ERIKSSON

Styrelseledamot

Peter Eriksson är styrelseledamot sedan 2024.

Peter Eriksson har en bred och gedigen kommersiell bakgrund i ledande roller inom FMCG, såsom VD för Frödinge mejeri, Integrationsdirektör på Orkla, VD för Melitta i Norden samt försäljningsdirektör på Unilever. Peter är utbildad marknadsekonom vid Lunds Universitet.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare respektive Bolagets större aktieägare.

HANS BERGSTRÖM

Styrelseledamot

Hans Bergström är styrelseledamot sedan 2024.

Hans arbetar idag som VD för Zilenzio som utvecklar och levererar högkvalitativ ljudabsorption i framför allt Norden, Tyskland och USA. Hans har tidigare mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom marknad och försäljning inom både B2B och B2C från tex Arla Foods och Metsä Tissue.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare respektive Bolagets större aktieägare.

PER-ANDERS ÖBERG

Styrelseledamot

Styrelseledamot i Rootfruit sedan 2012 och Premium Snacks sedan 2019.

Per Anders har över 25 års erfarenhet från livsmedelsindustrin bland annat som försäljningsdirektör på ABBA Seafood och Santa Maria. Per Anders har dessförinnan även mångårig erfarenhet som affärsområdeschef och inköpschef inom ICA koncernen.

Därtill har Per Anders lång erfarenhet från styrelsearbete i ett flertal livsmedelsföretag som Santa Maria, Convini och Enjoy Wine and Spirits.

Idag bedriver Per Anders senior rådgivning genom det egna bolaget OKPA AB.

Utbildning: Ingenjör, högre specialkurser inom merkantil.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Enjoy Wine & Spirits AB och OKPA AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Hedåssexan.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men inte till Bolagets större aktieägare.

PER EKSTRAND

Styrelseledamot

 

Per Ekstrand styrelseledamot sedan 2022.

Per Ekstrand arbetar som Strategi- och managementkonsult och har investeringsverksamhet i egen regi.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i QBNK Holding AB (publ), styrelseledamot och VD i Ekstrand Corporate Advisors AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men inte till Bolagets större aktieägare.