Styrelse

HANS BERGGREN

Styrelseordförande

Hans Berggren har tidigare varit VD i ett antal företag verksamma inom systemstöd för globala supply chains och ansvarig för Corporate Finance i börsnoterade Bure Equity. Idag är han VD respek- tive styrelseledamot i PipeChain Group AB, PipeChain Networks AB, Smartchain AB och Smartchain Holding AB.

Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet, Executive Program vid Kellog Graduate School of Management, ledarskapsutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm samt styrelse- ordförande-utbildning via Västsvenska Handelskammaren.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Alter Venture AB samt styrelsesuppleant i Alter Era AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Medical Log Point AB och MLP Intressenter AB samt styrelsesupple- ant i Sanicare AB. Extern verkställande direktör i Smartchain AB och PipeChain Group AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare respektive Bolagets större aktieägare. Innehav: 168 333 aktier (direkt och indirekt genom familjemedlemmar).

BJÖRN KRASSE

Styrelseledamot

Björn Krasse påbörjade en karriär inom handel efter att internationellt jobbat som managementkonsult på Arthur D. Little i Bryssel. Han har bland annat varit VD för FoodMark, 7-Eleven/Pressbyrån, Espresso House och ICA Meny AB. Han har också varit medlem av koncernledningen för de börsnoterade bolagen ICA AB, Narvesen A.S.A samt Bergendahl & Son AB. Sedan 2011 är han Senior Advisor till riskkapitalbolaget Accent Equity Partners samt verksam inom det egna bolaget Krasse & Co AB.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Oral Care Group AB, Krasse & Co Aktiebolag och Hawaii Poké Stockholm AB. Styrelsesuppleant i Danielle Krasse AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Cervera Group AB, t.f verkställande direktör och styrelseledamot i Cervera AB, styrelseledamot i C Sweden Stores AB, C Nordic Stores AB och Nordic Stores Holding AB. Styrelseledamot i Sambla AB, San Sac Group AB, Oral Care Holding SWE AB, Akademibokhandeln Holding AB (publ) samt Akademibokhandelsgruppen AB.

Beroendestatus: Varken oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare eller Bolagets större aktieägare. Innehav: 1 574 239 aktier (indirekt genom Krasse & Co AB).

LARS O. ABRAHAMSON

Styrelseledamot

Lars O. Abrahamson är grundare av och delägare i investeringsbolaget Credelity Capital AB. Han etable- rade MVI Sverige 1995 och arbetade som ”working partner” under åren 1995-2003. Han har tidigare varit VD för Abu Garcia AB, Ahlsell AB och TV3 Broadcasting Group samt varit styrelseordförande i Bröderna Edstrand AB och Fristads AB. Idag har han styrelseuppdrag i Fameco Holding AB och Saddler Scandinavia AB.

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Saddler Scandinavia AB och Saddler Intressenter AB. Styrelseledamot i Presso AB, Abrahamsson & Partners Förvaltnings Aktiebolag, Hällesporten AB och
Presso Holding AB. Styrelsesuppleant i Förvaltningsaktiebolaget Cerebellum. Extern verkställande direktör i Credelity Capital AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Slutplattan LEDIR 101457 D AB, Slutplattan LEDIR 101457 M AB och Gycom Group AB, samt styrelsesuppleant i Fameco AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare respektive Bolagets större aktieägare. Innehav: 574 650 aktier (direkt och indirekt genom Hällesporten AB).

HANS JACOBSSON

Styrelseledamot

Hans Jacobsson har tidigare bland annat arbetat på General Mills och inom Buresfären. Idag arbe- tar Hans som CFO i Thinc Jetty Collective AB (publ) samt har uppdrag som styrelseordförande i Zinzino AB (publ), Lohilo Foods AB (publ), B8 Partners AB (publ), Nowa Empower AB, Habermax AB och Thinc Jetty Collective AB (publ) samt som styrelseledamot i Nowa Kommunikation AB och Rönnbacken Ventures AB.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Thinc Jetty Collective AB (publ), Nowa Empower AB, Zinzino AB, Lohilo Foods AB (publ), HABERMAX AB och B8 Partners AB (publ). Styrelseledamot i Nowa Kommunika- tion AB och Rönnbacken Ventures AB. Styrelsesuppleant i Comvision AB, Do Nothing Average Agency AB,
Kunskapskraft & Media Sweden AB, Jetty AB samt Whyfinder AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i B8 Sverige AB, Stillback AB, Do Nothing Average Agency AB, Superfruit Scandinavia AB, Tre Art Reklambyrå Aktiebolag, Home of Events i Göteborg AB, Grow Collective AB, Paleo Nordic AB, DalsSpira Mejeri AB (publ) samt Companeros AB. Styrelseledamot i FinWire AB, Home of Events i Göteborg AB, Gappio AB, Grow Collective AB, Tangiamo Touch Technology AB (publ), Now At Days Motion Pictures AB, ADV Idé & Design AB och Nowa Empower AB. Styrel- sesuppleant i Grow Collective AB, Nowa Empower AB, FinWire AB, Gappio AB och Do Nothing Average Agency AB.

Beroendestatus: Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Innehav: 367 624 aktier (direkt och indirekt genom Rönnbacken Ventures AB).

PER-ANDERS ÖBERG

Styrelseledamot

Per-Anders Öberg har över 25 års erfarenhet inom livsmedelsindustrin, bland annat som försälj- ningsdirektör på Abba Seafood och Santa Maria. Per-Anders har även arbetat som affärsområdes- och inköpschef inom ICA-koncernen. Idag bedriver han senior rådgivning genom det egna bolaget OKPA AB. Därtill har Per Anders lång erfarenhet från styrelsearbete i ett flertal livsmedelsföretag och har idag uppdrag som styrelseledamot i Enjoy Wine and Spirits AB.

Utbildning: Ingenjör, högre specialkurser inom merkantil.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Enjoy Wine & Spirits AB och OKPA AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Hedåssexan.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men inte till Bolagets större aktieägare.
Innehav: 790 700 aktier (direkt och indirekt genom OKPA AB).

MAGNUS AGERVALD

Styrelseledamot

Magnus Agervald har över 15 års erfarenhet av handel inom olika segment. Han har tidigare varit VD på Byggmax, Ratos och Webhallen. Idag agerar Magnus som senior rådgivare och styrelseleda- mot. Idag har han uppdrag som styrelseordförande i Yaytrade, Nordomatic, Hjältevadshus, Alfort & Cronholm och Flaivy Nation.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från KTH, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och styrelseutbildning.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Alfort & Cronholm, Hjältevadshus AB, Alfort & Co AB, Flaivy Nation AB, Ytade Group AB (publ) och Building Automation Nordic AB. Styrelseledamot i YPO Service AB, AGE Advisory AB, Boet Bostad Holding AB (publ), Panprices AB, Panprices AB samt Boet Bostad AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direktör och styrelseordförande i BYGGmax Fastighetsutveckling AB, BYGGmax Fastighets Holding AB, BYGGMax Fastighetsutveckling 6 AB, BYGGmax International Purchasin AB, BYGGmax Fastighetsutveckling 8 AB samt BYGGmax Fastighetsutveckling 9 AB. Styrelseordförande i Sophin Holding AB, Ratos Fastig- hets Aktiebolag, Ratos Service AB, Spin International AB, Haendig AB, Sten & Hägg AB, BYGGmax AB, BYGGMax fastighets- utveckling 7 AB, Svea Distribution AB, Buildor AB och Skånska Byggvaror Group AB. Vice styrelseordförande i FH Gruppen AS samt styrelseledamot i Home24 AS. Styrelsesuppleant i AGE Adisory AB och Gudrun Sjödén Design Aktiebolag. Extern verkställande direktör i Webhallen Sverige AB, Ratos AB och Byggmax Group AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare respektive Bolagets större aktieägare.
Innehav: Köpoptioner avseende 250 000 aktier i Bolaget (indirekt genom AGE Advisory AB).