Styrelse

MAGNUS AGERVALD

Styrelseordförande

Magnus Agervald har över 15 års erfarenhet av handel inom olika segment. Han har tidigare varit VD på Byggmax, Ratos och Webhallen. Idag agerar Magnus som senior rådgivare och styrelseleda- mot. Idag har han uppdrag som styrelseordförande i Yaytrade, Nordomatic, Hjältevadshus, Alfort & Cronholm och Flaivy Nation.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från KTH, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och styrelseutbildning.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i AB Alfort & Cronholm, Hjältevadshus AB, Alfort & Co AB, Flaivy Nation AB, Ytade Group AB (publ) och Building Automation Nordic AB. Styrelseledamot i YPO Service AB, AGE Advisory AB, Boet Bostad Holding AB (publ), Panprices AB, Panprices AB samt Boet Bostad AB. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Verkställande direktör och styrelseordförande i BYGGmax Fastighetsutveckling AB, BYGGmax Fastighets Holding AB, BYGGMax Fastighetsutveckling 6 AB, BYGGmax International Purchasin AB, BYGGmax Fastighetsutveckling 8 AB samt BYGGmax Fastighetsutveckling 9 AB. Styrelseordförande i Sophin Holding AB, Ratos Fastig- hets Aktiebolag, Ratos Service AB, Spin International AB, Haendig AB, Sten & Hägg AB, BYGGmax AB, BYGGMax fastighets- utveckling 7 AB, Svea Distribution AB, Buildor AB och Skånska Byggvaror Group AB. Vice styrelseordförande i FH Gruppen AS samt styrelseledamot i Home24 AS. Styrelsesuppleant i AGE Adisory AB och Gudrun Sjödén Design Aktiebolag. Extern verkställande direktör i Webhallen Sverige AB, Ratos AB och Byggmax Group AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare respektive Bolagets större aktieägare.

Innehav: Köpoptioner avseende 250 000 aktier i Bolaget (indirekt genom AGE Advisory AB).

BJÖRN KRASSE

Styrelseledamot

Björn Krasse påbörjade en karriär inom handel efter att internationellt jobbat som managementkonsult på Arthur D. Little i Bryssel. Han har bland annat varit VD för FoodMark, 7-Eleven/Pressbyrån, Espresso House och ICA Meny AB. Han har också varit medlem av koncernledningen för de börsnoterade bolagen ICA AB, Narvesen A.S.A samt Bergendahl & Son AB. Sedan 2011 är han Senior Advisor till riskkapitalbolaget Accent Equity Partners samt verksam inom det egna bolaget Krasse & Co AB.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Oral Care Group AB, Krasse & Co Aktiebolag och Hawaii Poké Stockholm AB. Styrelsesuppleant i Danielle Krasse AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Cervera Group AB, t.f verkställande direktör och styrelseledamot i Cervera AB, styrelseledamot i C Sweden Stores AB, C Nordic Stores AB och Nordic Stores Holding AB. Styrelseledamot i Sambla AB, San Sac Group AB, Oral Care Holding SWE AB, Akademibokhandeln Holding AB (publ) samt Akademibokhandelsgruppen AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men inte till Bolagets större aktieägare.

Innehav: 1 601 576 aktier (indirekt genom Krasse & Co AB).

PER EKSTRAND

Styrelseledamot

 

Per Ekstrand styrelseledamot sedan 2022.

Per Ekstrand arbetar som Strategi- och managementkonsult och har investeringsverksamhet i egen regi.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i QBNK Holding AB (publ), styrelseledamot och VD i Ekstrand Corporate Advisors AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men inte till Bolagets större aktieägare.

Innehav: 1 459 342 aktier (direkt genom Ekstrand Corporate Advisors AB). Därutöver innehar Per Ekstrand och Ekstrand Corporate Advisors AB pensions- och kapitalförsäkringar som äger totalt ytterligare 603 587 aktier.

PER-ANDERS ÖBERG

Styrelseledamot

Per-Anders Öberg har över 25 års erfarenhet inom livsmedelsindustrin, bland annat som försäljningsdirektör på Abba Seafood och Santa Maria. Per-Anders har även arbetat som affärsområdes- och inköpschef inom ICA-koncernen. Idag bedriver han senior rådgivning genom det egna bolaget OKPA AB. Därtill har Per Anders lång erfarenhet från styrelsearbete i ett flertal livsmedelsföretag och har idag uppdrag som styrelseledamot i Enjoy Wine and Spirits AB.

Utbildning: Ingenjör, högre specialkurser inom merkantil.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Enjoy Wine & Spirits AB och OKPA AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Hedåssexan.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men inte till Bolagets större aktieägare.

Innehav: 790 700 aktier (direkt och indirekt genom OKPA AB).

ANNA WALLIN KRASSE

Suppleant

Anna Wallin Krasse är suppleant sedan 2022.

Anna Wallin Krasse har erfarenhet från ett antal branscher och är har tidigare varit VD för Premium Snacks Nordic AB, VD för Exotic Snacks AB. Hon har tidigare arbetat inom Lernia koncernen, bl.a. som tf. Divisionschef för Vuxenutbildning och VD för Lernia College AB. Anna har även arbetat inom ICA koncernen i olika befattningar. Hon var bland annat affärsutvecklingschef på food service företaget Menigo. Anna är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och inledde sin karriär som managementkonsult på McKinsey&Co. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Arbetsförmedlingen, DLF Förbund, DLF Service AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare men inte till Bolagets större aktieägare. Anna är gift med Exotic Snacks styrelseledamot Björn Krasse.

Innehav: 163 221