Finansiella rapporter

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 42 resultat, Sida 1 av 5

Premium Snacks Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 2022

Bra tillväxt i kvartalet för Gårdschips vilket driver den totala tillväxten Fjärde kvartalet oktober – december 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5% till 83,3 MSEK jämfört med 79 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen minskade till 36,7 % (41,0%). Rörelseresultatet före avskrivningar ökade 35,8 % till 2,5 MSEK (1,8 MSEK). Resultat före skatt uppgick till […]

Premium Snacks Nordic (publ) Delårsrapport kvartal 3

Koncernen är återigen tillbaka i en lönsam tillväxtfas och räknar med en fortsatt förbättring i kvartal 4. Tredje kvartalet juli – september 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 2,4 % till 84 MSEK jämfört med 82 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen minskade till 39,6 % (43,1 %). ​​​​​​​Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 5,0 MSEK (6,0 […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2022

Koncernen växer något drivet av god tillväxt för Gårdschips, men resultatet tyngs tillfälligt av snabba kostnadsökningar på insatsvaror och energi som under kvartal två inte kompenserats av högre utpriser till kund Andra kvartalet april – juni 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 85,9 MSEK jämfört med 84,8 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2022

Gårdschips fortsätter sin tillväxtresa, årsprognosen justeras ned mot bakgrund ökade råvarupriser och valutaförändringar. Första kvartalet januari – mars 2022 • Nettoomsättningen för kvartalet minskade 7 % till 70,9 MSEK jämfört med 76,1 MSEK för samma period 2021. • Bruttomarginalen minskade till 39,5 % (41,5 %). • Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till -1,1 MSEK (2,7 MSEK). […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2021. Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2021 finns att tillgå i sin helhet på företagets hemsida. För mer information, vänligen kontakta: Hans Berggren, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB E-post: hans.berggren@premiumsnacksnordic.com Mobil: +46 (0)70 33 445 67 Magnus Agervald, t f VD, Premium Snacks Nordic E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com Mobil: +46 (0)70 […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Fortsatt mycket bra tillväxt för Gårdschips, vilket driver totala tillväxten   Fjärde kvartalet oktober – december 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5 % till 79,0 MSEK jämfört med 75,5 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen minskade till 41,0 % (43,5 %). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster minskade 35 % till 4,3 MSEK (6,6 MSEK). Resultat före […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2021

Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet med 32 % tillväxt för Gårdschips   Tredje kvartalet juli – september 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 82,0 MSEK jämfört med 81,4 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,2 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 2 % till 6,0 MSEK (5,9 MSEK). Resultat […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 2 2021

Premium Snacks Nordic: Stark försäljningsutveckling i kvartalet och ytterligare förbättrad lönsamhet   Andra kvartalet april – juni 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 84,8 MSEK jämfört med 76,5 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,1 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 6,3 MSEK (3,8 MSEK). Resultat före skatt ökade till […]

Premium Snacks Nordic: Hållbarhetsredovisning 2020

Nu släpper vi Premium Snacks Nordic-koncernens redogörelse för 2020 års hållbarhetsarbete. Inom Premium Snacks och våra verksamheter arbetar vi aktivt med hållbarhet och väger in dess olika aspekter i vårt dagliga arbete. Med hjälp av en hållbarhetsredovisning får vi en överblick över hur vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling och hur vår påverkan på […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 1 2021

Stark resultatutveckling i första kvartalet Första kvartalet januari – mars 2021 Nettoomsättningen för kvartalet minskade till 76,1 MSEK jämfört med 81,9 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 41,5 % (34,9 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 2,7 MSEK (0,8 MSEK). Resultat före skatt ökade till -0,5 MSEK (-2,0 MSEK). Kassaflödet från den […]

Få pressmeddelanden och finansiella rapporter via e-post alternativt avbeställ prenumeration om du inte längre önskar få information.

Prenumerera

GDPR

7 + 6 =