Finansiella rapporter

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 45 resultat, Sida 1 av 5

Premium Snacks Nordic (publ) Delårsrapport kvartal 2 2023

Fortsatt försäljningstillväxt drivet av chips och påsförpackade nötter samt förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år trots försvagad krona. Första kvartalet april – juni 2023 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5 % till 90,6 MSEK jämfört med 85,9 MSEK för samma period 2022. Bruttomarginalen ökade till 39,3 % (35,3 %). Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 1,3 MSEK […]

Premium Snacks Nordic (publ) Delårsrapport kvartal 1 2023

Det första kvartalets försäljningen översteg föregående års försäljning med +17,1%.   Första kvartalet januari – mars 2023 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 17 % till 83 MSEK jämfört med 70,9 MSEK för samma period 2022. Bruttomarginalen minskade till 38,3 % (39,5 %). Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 2,8 MSEK (-1,1 MSEK). Resultat före skatt uppgick till […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2022. Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2022 finns att tillgå i sin helhet på företagets hemsida.     Bifogad Årsredovisning 2022: Årsredovisning_Premium_Snacks_Nordic_AB_2022-12-31   För mer information, vänligen kontakta: Magnus Agervald, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com Mobil: +46 (0)70 68 246 66 Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 2022

Bra tillväxt i kvartalet för Gårdschips vilket driver den totala tillväxten Fjärde kvartalet oktober – december 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5% till 83,3 MSEK jämfört med 79 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen minskade till 36,7 % (41,0%). Rörelseresultatet före avskrivningar ökade 35,8 % till 2,5 MSEK (1,8 MSEK). Resultat före skatt uppgick till […]

Premium Snacks Nordic (publ) Delårsrapport kvartal 3 2023

Koncernen är återigen tillbaka i en lönsam tillväxtfas och räknar med en fortsatt förbättring i kvartal 4. Tredje kvartalet juli – september 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 2,4 % till 84 MSEK jämfört med 82 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen minskade till 39,6 % (43,1 %). ​​​​​​​Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 5,0 MSEK (6,0 […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2022

Koncernen växer något drivet av god tillväxt för Gårdschips, men resultatet tyngs tillfälligt av snabba kostnadsökningar på insatsvaror och energi som under kvartal två inte kompenserats av högre utpriser till kund Andra kvartalet april – juni 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 85,9 MSEK jämfört med 84,8 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2022

Gårdschips fortsätter sin tillväxtresa, årsprognosen justeras ned mot bakgrund ökade råvarupriser och valutaförändringar. Första kvartalet januari – mars 2022 • Nettoomsättningen för kvartalet minskade 7 % till 70,9 MSEK jämfört med 76,1 MSEK för samma period 2021. • Bruttomarginalen minskade till 39,5 % (41,5 %). • Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till -1,1 MSEK (2,7 MSEK). […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2021. Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2021 finns att tillgå i sin helhet på företagets hemsida. För mer information, vänligen kontakta: Hans Berggren, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB E-post: hans.berggren@premiumsnacksnordic.com Mobil: +46 (0)70 33 445 67 Magnus Agervald, t f VD, Premium Snacks Nordic E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com Mobil: +46 (0)70 […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Fortsatt mycket bra tillväxt för Gårdschips, vilket driver totala tillväxten   Fjärde kvartalet oktober – december 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5 % till 79,0 MSEK jämfört med 75,5 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen minskade till 41,0 % (43,5 %). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster minskade 35 % till 4,3 MSEK (6,6 MSEK). Resultat före […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2021

Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet med 32 % tillväxt för Gårdschips   Tredje kvartalet juli – september 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 82,0 MSEK jämfört med 81,4 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,2 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 2 % till 6,0 MSEK (5,9 MSEK). Resultat […]

Få pressmeddelanden och finansiella rapporter via e-post alternativt avbeställ prenumeration om du inte längre önskar få information.

Prenumerera

GDPR

3 + 12 =