Finansiella rapporter

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 30 resultat, Sida 1 av 3

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2020

Stark resultatutveckling i tredje kvartalet Tredje kvartalet juli – september 2020 Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 81,4 MSEK jämfört med 82,6 MSEK för samma period 2019 Bruttomarginalen ökade till 39,2 % (36,1 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 5,9 MSEK (2,1 MSEK). Resultat före skatt ökade till 2,9 MSEK (–0,3 MSEK). Kassaflödet från […]

Rootfruit: Delårsrapport kvartal 2 2020

Ett starkare kvartalsresultat än föregående år trots utmaningar till följd av coronapandemin Andra kvartalet april – juni 2020 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 76,6 MSEK vilket motsvarar en minskning med 7 % jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019 på 82,5 MSEK. Kvartalet inleddes i april med en nedgång på -13 % och […]

Rootfruit: Delårsrapport kvartal 1 2020

Stark försäljning i kvartalet i en exceptionell tid Första kvartalet januari – mars 2020 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 81,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019 på 75,0 MSEK. • Bruttomarginalen uppgick till 34,9% mot 39,4% föregående år. • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till […]

Rootfruit: Årsredovisning 2019

Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet. Styrelsen och verkställande direktören för Rootfruit Scandinavia AB (publ) avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. Klicka här för fullständig årsredovisning

Rootfruit: Försäljningsutveckling i mars och kvartal 1 samt ny information med anledning av COVID-19.

Försäljning i mars och första kvartalet 2020 Rootfruitkoncernens försäljning i mars uppgick till 27 819 Tkr jämfört med 26 665 Tkr samma månad föregående år motsvarande en försäljningsökning med +4,3 %. Rootfruitkoncernens försäljning första kvartalet 2020 uppgick till 80 695 Tkr jämfört med 75 051 Tkr samma kvartal föregående år motsvarande en försäljningsökning med +7,5 %. Klicka […]

Rootfruit: Fortsatt tillväxt i kvartalet och kraftigt ökat helårsresultat

Fortsatt tillväxt i kvartalet oktober – december 2019 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 83,8 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 75,0 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,0 MSEK. Proforma sista kvartalet 2018 var EBITDA 4,7 MSEK. Resultat före skatt uppgick till 0,1 […]

Rootfruit: Höjd försäljningsprognos för helåret

Tredje kvartalet juli – september 2019 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 80,2 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 72,1 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 MSEK. Proforma tredje kvartalet 2018 var EBITDA 3,1 MSEK. Resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK jämfört med proforma […]

Rootfruit: Delårsrapport 2 2019, starkt tillväxt och en bra resultatökning i andra kvartalet

Andra kvartalet april – juni 2019 Nettoomsättningenför kvartalet uppgick till 79,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 71,7 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 MSEK. Proforma andra kvartalet 2018 var EBITDA -0,3 MSEK. Resultat före skattuppgick till 0,6 MSEK jämfört med proforma […]

Rootfruit: Delårsrapport kvartal 1 2019, tillväxt i första kvartalet och kraftig resultatökning

Första kvartalet januari – mars 2019  Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 73,5 MSEK (66,1) vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,9 MSEK.  Jämför proforma 2018 (-1,2) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 1,7 MSEK. Jämför proforma 2018 (-2,9) MSEK. Med proforma avses Rootfruit inklusive […]

Rootfruit: Årsredovisning 2018

Rootfruit Scandinavias idé är att överraska, inspirera och bryta ny mark inom snackssegmentet. Du ska alltid känna att du bjuds på spännande smaker och får produkter av mycket hög kvalitet. Styrelsen och verkställande direktören för Rootfruit Scandinavia AB (publ) avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018. Klicka här för fullständig årsredovisning

Få pressmeddelanden och finansiella rapporter via e-post alternativt avbeställ prenumeration om du inte längre önskar få information.

Prenumerera

GDPR

2 + 7 =