Finansiella rapporter

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 39 resultat, Sida 1 av 4

Premium Snacks Nordic AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2022

Gårdschips fortsätter sin tillväxtresa, årsprognosen justeras ned mot bakgrund ökade råvarupriser och valutaförändringar. Första kvartalet januari – mars 2022 • Nettoomsättningen för kvartalet minskade 7 % till 70,9 MSEK jämfört med 76,1 MSEK för samma period 2021. • Bruttomarginalen minskade till 39,5 % (41,5 %). • Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till -1,1 MSEK (2,7 MSEK). […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2021. Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2021 finns att tillgå i sin helhet på företagets hemsida. För mer information, vänligen kontakta: Hans Berggren, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB E-post: hans.berggren@premiumsnacksnordic.com Mobil: +46 (0)70 33 445 67 Magnus Agervald, t f VD, Premium Snacks Nordic E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com Mobil: +46 (0)70 […]

Premium Snacks Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Fortsatt mycket bra tillväxt för Gårdschips, vilket driver totala tillväxten   Fjärde kvartalet oktober – december 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5 % till 79,0 MSEK jämfört med 75,5 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen minskade till 41,0 % (43,5 %). Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster minskade 35 % till 4,3 MSEK (6,6 MSEK). Resultat före […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2021

Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet med 32 % tillväxt för Gårdschips   Tredje kvartalet juli – september 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 82,0 MSEK jämfört med 81,4 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,2 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 2 % till 6,0 MSEK (5,9 MSEK). Resultat […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 2 2021

Premium Snacks Nordic: Stark försäljningsutveckling i kvartalet och ytterligare förbättrad lönsamhet   Andra kvartalet april – juni 2021 Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 84,8 MSEK jämfört med 76,5 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,1 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 6,3 MSEK (3,8 MSEK). Resultat före skatt ökade till […]

Premium Snacks Nordic: Hållbarhetsredovisning 2020

Nu släpper vi Premium Snacks Nordic-koncernens redogörelse för 2020 års hållbarhetsarbete. Inom Premium Snacks och våra verksamheter arbetar vi aktivt med hållbarhet och väger in dess olika aspekter i vårt dagliga arbete. Med hjälp av en hållbarhetsredovisning får vi en överblick över hur vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling och hur vår påverkan på […]

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 1 2021

Stark resultatutveckling i första kvartalet Första kvartalet januari – mars 2021 Nettoomsättningen för kvartalet minskade till 76,1 MSEK jämfört med 81,9 MSEK för samma period 2020. Bruttomarginalen ökade till 41,5 % (34,9 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 2,7 MSEK (0,8 MSEK). Resultat före skatt ökade till -0,5 MSEK (-2,0 MSEK). Kassaflödet från den […]

Premium Snacks Nordic: Årsredovisning 2020

Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2020. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.   Här finner du Årsredovisning 2020 SNX Årsredovisning 2020

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2020

Stark resultatutveckling i tredje kvartalet Tredje kvartalet juli – september 2020 Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 81,4 MSEK jämfört med 82,6 MSEK för samma period 2019 Bruttomarginalen ökade till 39,2 % (36,1 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 5,9 MSEK (2,1 MSEK). Resultat före skatt ökade till 2,9 MSEK (–0,3 MSEK). Kassaflödet från […]

Bokslutskommuniké 2020

Stark resultatutveckling och kassaflöde i kvartalet, och på helåret 40% EBITDA-tillväxt mot 2019 Styrelsen och verkställande direktören för koncernen avger härmed delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Fjärde kvartalet september – december 2020 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 75,5 MSEK (84,8 MSEK) Bruttomarginalen ökade till 43,5 % (37,7 %). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till […]

Få pressmeddelanden och finansiella rapporter via e-post alternativt avbeställ prenumeration om du inte längre önskar få information.

Prenumerera

GDPR

4 + 14 =