Kontakt

ANNA WALLIN-KRASSE

VD

E-post
anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com

Telefon
+46 (0)705-12 55 30

Kontaktuppgifter företagen

Premiumsnacks Nordic AB (publ)

Kullsgårdsvägen 18
312 34 Laholm
Telefon
+46 (0)430-134 40
E-post

info@premiumsnacksnordic.com
Hemsida

www.premiumsnacksnordic.com

Exotic Snacks AB
(Huvudkontor koncern)

Exotic Snacks AB
Speditionsvägen 36
142 50 Skogås
Sverige
Telefon
+46 (0)8-555 411 00
E-post
info@exoticsnacks.se
Hemsida
www.exoticsnacks.se

SNX Production AB

SNX Production AB
Kullsgårdsvägen 18
312 34 Laholm
Sverige
Telefon
+46 (0)430-134 40
E-post
info@gardschips.se