FINANSIELLA MÅL

Premium Snacks Nordic har fastställt följande finansiella mål från 2021:

 

Tillväxt

Premiums Snacks målsättning är att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för snacks. Den årliga tillväxten ska över tid överstiga 10%, inklusive mindre kompletteringsförvärv i syfte att konsolidera marknaden.
Vidare, att inom respektive produktsegment och varumärke nå en årlig tillväxt överstigande:

  • 5% för Exotic Branded Concept (lösviktskoncept för natursnacks)
  • 10% för Exotic Snacks Pre packed (påsförpackade nötter, chokladragéer och torkad frukt mm)
  • 10% för Gårdschips Pre packed (påsförpackade potatischips och Smart Snacks, t ex lins- och quinosnacks)
Lönsamhet

Premium Snacks mål är att uppnå en årlig EBITDA-marginal om minst 8%, mätt som resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.

Utdelningsmål

Styrelsen har tidigare lovat att återkomma om framtida utdelningspolicy under 2022. Styrelsen avser att framöver fortsatt prioritera sänkt nettoskuld och strategiska förvärv framför utdelning.