IR-kontakt

Premium Snacks Nordic AB är angelägna om att föra en öppen och professionell dialog med kapitalmarknaden. Investerare, analytiker och media är välkomna att kontakta oss vid frågor och för ytterligare information kring bolaget.

Bolaget skall lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information samtidigt till alla parter. Offentliggörande sker enligt föreskrifterna i noteringsavtalet med Spotlight Stock Market.

Samtliga nyheter och/eller pressmeddelanden som kan påverka Premium Snacks Nordic ABs börsvärde offentliggörs genom pressmeddelanden. Pressmeddelandena sänds via Cision. Informationen publiceras samtidigt på bolagets hemsida.

I samband med rapporttillfällen iakttar Premium Snacks Nordic AB en s k tyst period under en period om 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under denna period besvaras enbart frågor av allmän natur och inga kommentarer lämnas till finansiella resultat.

Förteckning

I allmänhet är selektiv informationsgivning inte tillåtet. Det kan dock krävas i situationer där det är av stor vikt att inte lämna ut upplysningar offentligt, i sådant fall för Premium Snacks Nordic AB en insiderförteckning kopplad till den affärsspecifika eller händelsebaserade insiderinformationen i enlighet med EU:s förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk.

ANNA WALLIN-KRASSE

VD

E-post
anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com

Telefon
+46 (0)705-12 55 30

HANS BERGGREN

Styrelseordförande

E-post
hans.berggren@premiumsnacksnordic.com

Telefon
+46 (0)70-33 445 67