VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

Premium Snacks Nordic ABs valberedning inför årsstämman 2024 har tillsatts i enlighet med instruktion för valberedningen från årsstämman 2023.

Valberedning består av:
Lars Abrahamsson
Magnus Agervald
Per Ekstrand
Per-Anders Öberg