VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Premium Snacks Nordic ABs valberedning inför årsstämman 2023 har tillsatts i enlighet med instruktion för valberedningen från årsstämman 2022.

Valberedning består av:
Björn Krasse
Per-Anders Öberg
Per Ekstrand
Magnus Agervald