Kalender

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 12 resultat, Sida 1 av 2

Kallelse till årsstämma 2022 i Premium Snacks Nordic AB (publ)

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum: 8 juni 2022 Tid: 11:00. Lokalen öppnas för registrering kl 10:45. Registrering måste ha skett före kl 11:00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Premium Snacks kontor, Speditionsvägen 36, 14250 Skogås Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta […]

Premium Snacks Nordic: Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021 offentliggörs 2022-02-25.

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 1 2022

Delårsrapport kvartal 1 offentliggörs 2022-05-18.

Premium Snacks Nordic: Bolagsstämma 2022

Bolagsstämma 2022 äger rum 2022-06-08.

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 2 2022

Delårsrapport kvartal 2 offentliggörs 2022-08-26.

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2022

Publicering av Delårsrapport kvartal 3 2022 tidigareläggs och offentliggörs 2022-11-17, tack vare att sammanställningen av räkenskaperna har färdigställts tidigare än planerat.

Premium Snacks Nordic: Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022 offentliggörs 2023-02-24.

Premium Snacks Nordic: Rättelse Kallelse till Årsstämma 2021

I den tidigare versionen av detta pressmeddelande fanns kallelsen endast bilagd som PDF i denna version framgår kallelsen i sin helhet i pressmeddelandet. Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum:              25 maj 2021 Tid:                      Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart ska hållas […]

Premium Snacks Nordic: Kallelse till årsstämma 2021

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum:      25 maj 2021 Tid:            Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att stämman enbart ska hållas genom ett poströstningsförfarande, enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning. Detta innebär att stämman ska genomföras utan […]

Premium Snacks Nordic: Bolagsstämma 2021

Bolagsstämma 2021 äger rum 2021-05-25.