Kalender

  • ÅR

  • FILTER

Hittade 15 resultat, Sida 1 av 2

Premium Snacks Nordic (publ) Bolagsstämma 2023

Bolagsstämma 2023 äger rum 2023-05-25.

Premium Snacks Nordic (publ) Delårsrapport kvartal 2 2023

Delårsrapport kvartal 2 offentliggörs 2023-08-18.

Premium Snacks Nordic (publ) Delårsrapport kvartal 3 2023

Delårsrapport kvartal 3 offentliggörs 2023-11-10.

Kallelse till årsstämma 2022 i Premium Snacks Nordic AB (publ)

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma. Datum: 8 juni 2022 Tid: 11:00. Lokalen öppnas för registrering kl 10:45. Registrering måste ha skett före kl 11:00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Premium Snacks kontor, Speditionsvägen 36, 14250 Skogås Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta […]

Premium Snacks Nordic: Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommuniké 2021 offentliggörs 2022-02-25.

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 1 2022

Delårsrapport kvartal 1 offentliggörs 2022-05-18.

Premium Snacks Nordic: Bolagsstämma 2022

Bolagsstämma 2022 äger rum 2022-06-08.

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 2 2022

Delårsrapport kvartal 2 offentliggörs 2022-08-26.

Premium Snacks Nordic: Delårsrapport kvartal 3 2022

Publicering av Delårsrapport kvartal 3 2022 tidigareläggs och offentliggörs 2022-11-17, tack vare att sammanställningen av räkenskaperna har färdigställts tidigare än planerat.

Premium Snacks Nordic: Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké 2022 offentliggörs 2023-02-17.