VIDAREUTVECKLAD AFFÄRSSTRATEGISK RIKTNING SKA LEDA OSS MOT NYA HÖJDER. Vi går stärkta in i 2018 med en vidareutvecklad affärsstrategisk inriktning och en rad spännande nyhetslanseringar. Vi höjer vår tillväxtambition ytterligare. Det är genom att stärka positionen som smakinnovatör och vår förmåga att överraska marknaden som vi ska skall nå vårt mål att inom 5 år omsätta 100 mSEK med en nettoresultatnivå om 10 %. Vår tillväxtstrategi bygger framförallt på organisk tillväxt inom Norden men bolaget kan även överväga mindre förvärv. Redan under 2018 förväntar vi oss att växa organiskt med över 20 % i försäljning. Det gör vi genom ett starkare produktsortiment än någonsin, en utökad säljkår samt en exportförsäljning som förväntas ta fart. Lanseringen av Smartsnacks, snacks gjorda av quinoa, hummus och linser väntas stå för en stor del av tillväxten, främst i Sverige. Vi kommer även att bli en intressantare spelare i våra grannländer med hjälp av Smartsnacks. Därmed finns det goda förhoppningar om ett spännande år för både Rootfruit Scandinavia AB och aktieägarna.

Klicka här för fullständig årsredovisning