Vår resa mot 100 mSEK i omsättning år 2022 är påbörjad. När vi nu summerar 2017 så finns det mycket man kan glädjas åt i Rootfruit. Vi fortsätter att växa, vi fortsätter att ta marknadsandelar och vi förbättrar våra nyckeltal. Ackumulerat för januari-december 2017, uppgick försäljningen till 36,8 mSEK (33,4), vilket motsvarar en ökning med 10 procent.

Läs mer här