Ett starkare kvartalsresultat än föregående år trots utmaningar till följd av coronapandemin
Andra kvartalet april – juni 2020
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 76,6 MSEK vilket motsvarar en minskning med 7 % jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019 på 82,5 MSEK. Kvartalet inleddes i april med en nedgång på -13 % och avslutades i juni med en ökning på +8 %.
• Bruttomarginalen uppgick till 39,1 % mot 38,9 % föregående år.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 MSEK. Andra kvartalet 2019 var EBITDA 3,2 MSEK.
• Resultat före skatt uppgick till 0,6 MSEK vilket var oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år.

Delårsrapport-kvartal-2-2020-Rootfruit-Scandinavia-AB