Premium Snacks Nordic: Stark försäljningsutveckling i kvartalet och ytterligare förbättrad lönsamhet

 

Andra kvartalet april – juni 2021

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 84,8 MSEK jämfört med 76,5 MSEK för samma period 2020.
 • Bruttomarginalen ökade till 43,1 % (39,1 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 6,3 MSEK (3,8 MSEK).
 • Resultat före skatt ökade till 3,1 MSEK (0,6 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten ökade till 3,4 MSEK (-0,8 MSEK).

 

Första sex månaderna januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen för perioden januari – juni uppgick till 160,9 MSEK (158,5 MSEK).
 • Bruttomarginalen var 42,4 % (36,9 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 9,0 MSEK (4,6 MSEK).
 • Resultat före skatt ökade till 2,6 MSEK (-1,4 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten minskade till -1,6 MSEK (5,7 MSEK).

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Under juni månad slog Gårdschips försälj­ningsrekord. Gårdschips nettoomsättning uppgick till 7,5 MSEK vilket innebar att det tidigare försäljningsrekordet från juli 2020 utraderades.
 • Under juni lanserades Premium Snacks Nordics hållbarhetsredovisning för 2020. Hållbarhetsarbetet omfattar sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter där FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är vägledande.

Läs hela rapporten här

Delårsrapport Q2 2021