Erik Penser Bank ser en försäljningstillväxt om 8% för 2020 drivet av 1) kapitalisering av cross-selling mellan ”gamla” Rootfruit och Exotic Snacks 2) ökad kapacitet inom Gårdschips och 3) expansion internationellt. Med ett EV/EBIT om 10,8x samt ett P/E på 14,6x för 2020 så värderas Rootfruit till en rabatt om 32% mot dess jämförelsebolag som handlas till ett P/E-tal på 21,3x på 2020 års konsensusprognoser. Utifrån bolagets tillväxttakt och växande lönsamhet bedömer Erik Penser Bank att det motiverade värdet för Rootfriut uppgå till 11–12 kr. Därmed ser Erik Penser Bank en hög kurspotential i aktien till en medelhög risk. Läs analysen i sin helhet genom att klicka på följande länk.