För perioden september 2015 uppgick försäljningen till 2,9 MSEK (2,1 MSEK), vilket är en ökning med 38 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-sept 2015 uppgår försäljningen till 21 MSEK (13 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 62 procent.

Läs pressmeddelandet här