För perioden november 2015 uppgick försäljningen till 2,4 MSEK (1,8 MSEK), vilket är en ökning med 33 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-nov 2015 uppgår försäljningen till 26,5 MSEK (16,9 MSEK), vilket motsvarar en ökning om 57 procent.

Läs pressmeddelandet här