För perioden augusti 2015 uppgick försäljningen till 2,1 MSEK (1,5 MSEK), vilket är en ökning med 40 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-aug 2015 uppgår försäljningen till 18,2 MSEK (10,9 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 67 procent.

Läs pressmeddelandet här