För perioden Mars 2015 uppgick försäljningen till 2,6 MSEK (1,3 MSEK), vilket är en ökning med 100 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för Jan-Mars 2015 uppgår försäljningen till 6,6 MSEK (3,3 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 100%.

Läs pressmeddelandet här