För perioden februari 2015 uppgick försäljningen till 2,2 MSEK (0,9 MSEK), vilket är en ökning med 144 procent jämfört med februari 2014. Ackumulerat för Jan-Feb 2015 uppgår försäljningen till 4 MSEK (2 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 100%.

Läs pressmeddelandet här