Fortsatt god försäljningstillväxt under april med nettoomsättning som uppgick till 2 (1,5) mSEK vilket motsvarar en tillväxt på 33%. Månaden har påverkats negativt i jämförelsen mot föregående år pga av att ”påskförsäljningen” effektuerats under mars 2015 medan motsvarande effekt påverkade april föregående år.

Läs pressmeddelandet här