För perioden juli 2015 uppgick försäljningen till 2,9 MSEK (1,5 MSEK), vilket är en ökning med 93 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-juli 2015 uppgår försäljningen till 16 MSEK (9,1 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 76 procent.

Läs pressmeddelandet här