För perioden september 2016 uppgick försäljningen till 3,5 MSEK (2,9 MSEK), vilket är en ökning med 21 procent jämfört med 2015. Ackumulerat för jan-september 2016 uppgår försäljningen till 24,5 MSEK (21) vilket motsvarar en ökning med 17 procent.

Läs pressmeddelandet här