För perioden augusti 2016 uppgick försäljningen till 2,6 MSEK (2,1 MSEK), vilket är en ökning med 24 procent jämfört med 2015. Ackumulerat för jan-augusti 2016 uppgår försäljningen till 21 MSEK (18,1) vilket motsvarar en ökning med 16 procent.

Läs pressmeddelandet här