ökning med 4 procent jämfört med 2015. Ackumulerat för jan-november 2016 uppgår försäljningen till 30,1 MSEK (26,5) vilket motsvarar en ökning med 14 procent.

Läs pressmeddelandet här