För perioden februari 2016 uppgick försäljningen till 2,4 MSEK (2,2 MSEK), vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2015. Ackumulerat för jan-feb 2016 uppgår försäljningen till 4,8 MSEK (4,0) vilket motsvarar en ökning om 20%.

Läs pressmeddelandet här