För perioden april 2016 uppgick försäljningen till 2,3 MSEK (2 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 15%. Ackumulerat för jan-april 2016 uppgår nettoomsättningen till 9,7 MSEK (8,6 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 13%.

Läs pressmeddelandet här