För perioden juni 2016 uppgick försäljningen till 2,8 MSEK (2,3 MSEK), vilket är en ökning med 22 procent jämfört med 2015. Ackumulerat för jan-juni 2016 uppgår försäljningen till 15,3 MSEK (13,1) vilket motsvarar en ökning med 17 procent.

Läs pressmeddelandet här