För perioden maj 2016 uppgick försäljningen till 2,9 MSEK (2,3 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 26%. Ackumulerat för jan-maj 2016 uppgår nettoomsättningen till 12,6 MSEK (10,9 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 16%.

Läs pressmeddelandet här