För perioden mars 2016 uppgick försäljningen till 2,7 MSEK (2,6 mSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 5%. Ackumulerat för jan-mars 2016 uppgår nettoomsättningen till 7,5 MSEK (6,6 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 14%.

Läs pressmeddelandet här