För perioden juli 2016 uppgick försäljningen till 3,1 MSEK (2,9 MSEK), vilket är en ökning med 7 procent jämfört med 2015. Ackumulerat för jan-juli 2016 uppgår försäljningen till 18,4 MSEK (16,0) vilket motsvarar en ökning med 15 procent.

Läs pressmeddelandet här