För perioden oktober 2016 uppgick försäljningen till 3,1 MSEK (3,1 MSEK), vilket är på samma nivå som föregående år. Däremot ökade volymerna med ca 16% jämfört med föregående år. Mellanskillnaden förklaras av stora investeringar i centrala kampanjer under oktober månad som belastar försäljningen. Anledningen till att dessa kampanjer genomförs är att de ökar mängden butiker vi är närvarande i och långsiktigt förväntar vi oss en god effekt av detta.

Läs pressmeddelandet här