För perioden December 2014 uppgick försäljningen till 2,2 MSEK (0,9 MSEK), vilket är en ökning med 144 procent jämfört med 2013. Ackumulerat för Jan-December 2014 uppgår försäljningen till 19,1 MSEK (11,2 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 71%.

Läs pressmeddelandet här