För perioden januari 2016 uppgick försäljningen till 2,4 MSEK (1,8 MSEK), vilket är en ökning med 33 procent jämfört med 2015.

Läs vidare här