För perioden december 2015 uppgick försäljningen till prel 2,9 MSEK (2,0 MSEK), vilket är en ökning med 45 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-dec 2015 uppgår försäljningen till prel 29,4 MSEK (18,9 MSEK), vilket motsvarar en ökning om 55 procent.

Läs vidare här