För perioden Januari 2015 uppgick försäljningen till 1,8 MSEK (1,1 MSEK), vilket är en ökning med 64 procent jämfört med januari 2014.

Läs vidare här