För perioden November 2014 uppgick försäljningen till 1,8 MSEK (1,0 MSEK), vilket är en ökning med 79 procent jämfört med 2013. Ackumulerat för Jan-November 2014 uppgår försäljningen till 16,9 MSEK (10,4 MSEK), vilket motsvarar en ökningen om 63%.

Läs pressmeddelandet här