För perioden maj 2015 uppgick försäljningen till 2,3 MSEK (1,2 MSEK), vilket är en ökning med 92 procent jämfört med 2014. Ackumulerat för jan-maj 2015 uppgår försäljningen till 10,9 MSEK (5,9 MSEK), vilket motsvarar en ökning om 85 procent

Läs meddelandet här