För perioden april 2017 uppgick försäljningen till 2,6 MSEK (2,3 MSEK), vilket innebär en ökning på 13% jämfört med 2016. Ackumulerat för jan-april 2017 uppgår försäljningen till 11,2 MSEK (9,7) vilket motsvarar en ökning med 15 procent. 

Läs vidare här