För perioden februari 2017 uppgick försäljningen till 3,0 MSEK (2,4 MSEK), vilket innebär en ökning på 25% jämfört med 2016. Ackumulerat för jan-feb 2017 uppgår försäljningen till 5,5 MSEK (4,8) vilket motsvarar en ökning med 15 procent. 

Läs vidare här