”Mars månad har varit extremt starkt volymmässigt med hög tillväxt på 35%, bl.a. tack vare dippmixerna. Lanseringen understöds med uppstartskostnader som påverkar försäljningssiffran i kronor”, förklarar Hans Jacobsson, VD på Rootfruit Scandinavia AB.

Läs vidare här