För perioden oktober 2017 uppgick försäljningen till 2,7 MSEK (3,1 MSEK), vilket är något under föregående år. Ackumulerat för jan-okt 2017 uppgår försäljningen till 31 MSEK (27,6) vilket motsvarar en ökning på 12% jämfört med 2016.

Läs mer om pressmeddellandet här